ตารางความถี่สำหรับชุดงานระบบ

.
   02-730-2999  
.